Si estàs interessat en participar, com a usuari, en algun dels projectes que estem desenvolupant, diguen’s en quin i omple les dades d’aquest formulari. Les que tenen un * són obligatòries per formalitzar la inscripció prèvia. La resta de dades caldrà omplir-les més endavant, per confirmar la inscripció definitiva com a soci-usuari del projecte.

Habitatge base
Caldes de MontbuiSantsLlinars del Vallès

Habitatge familiar
Caldes de MontbuiSants

Habitatge sènior
Caldes de Montbui

Habitatge assistit
Caldes de Montbui

Si no t'interessa participar en cap dels projectes que estem desenvolupant però vols participar en la impulsió d'un nou projecte en una nova localització, explica'ns-ho a l'apartat de comentaris i ens posarem en contacte amb tu per parlar-ne.

Domicili actual de:
propietatllogeraltres

Estat civil actual
Solter/aCasat/daDivorciat/daVidu/a

Nivell d'estudis
BàsicSecundarisGrau mitjàSuperiors

Nombre membres unitat familiar*

Edad actual membres unitat *

Persones amb disfuncions

Persones amb mobilitat reduïda

Ingressos nets (concepte) *
mensualpensiórendesaltres

Quantitat aproximada (conjunta membres unitat familiar)*
<1.000 €1.200 €1.400 €1.600 €1.800 €2.000 €2.500 €>2.500 €

Professió actual

Nom de l'empresa

Antiguitat a l'empresa (anys)

Anys cotització a Seguretat Social

D’acord amb allò disposat a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, s’informa que les dades personals seran incloses en el fitxer titularitat de SERVIMcoop, SCCL, amb la finalitat de trobar el projecte immobiliari cooperatiu que s'ajusti a la sea demanda, per mantenir-lo informat dels nostres serveis i productes, així com per millorar els nostres serveis i poder adequar-los a les seves necessitats. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-vos al responsable d’aquest fitxer: SERVIMcoop. En tot cas, el tractament de les dades personals es farà amb compliment estricte de la normativa vigent.