• 2 edificis lineals, aïllats, amb 27 i 56 habitatges, espais i serveis comuns i 92 places d’aparcament.
  • Habitatges de 7 tipologies diferents, des de 37 fins a 101 m2 útils, de 2 a 9 usuaris.
  • Promoció en règim cooperatiu, en dret d’ús. Cooperativa impulsada per entitats del tercer sector, amb la col·laboració municipal.
  • Destinada a cobrir les etapes d’emancipació, familiar i sènior.
  • Aportació inicial* de 3.800,- € per soci/usuari**
  • Aportació mensual *(fase de projecte i obres) des de 239 a 650 € per habitatge (segons el model)
  • Quota mensual final des de 343 a 991 €/habitatge o 107 a 205 €/usuari **(segons model d’habitatge)
  • Sistema constructiu i d’instal·lacions sostenibles, pensats per a ser reciclats al final de la vida útil de l’edifici i per disposar d’un edifici eficient energèticament.

* Les aportacions inicials, les realitzades durant les fases de projecte i obres i una part de les quotes mensuals un cop ja es visqui en l’edifici, van a capital social i, per tant, són recuperables en el cas de baixa voluntària.
** En el cas de plena ocupació de l’habitatge


Per més informació feu clic aquí