Edifici d’habitatges base amb espais i serveis compartits

Unitat 8.01; sector la Vorada Llinars del Vallès