PROJECTAE

Projectae és una cooperativa de serveis amb una estructura fl exible que li permet cobrir qualsevol servei dels que intervenen en els processos immobiliaris, amb capacitat per actuar en qualsevol municipi de Catalunya i amb voluntat d’ajudar a impulsar projectes semblants en altres països.